• Fatih Sultan Mehmet Mah, Erek Cd. NO:144 -146/D, 60500 Erbaa/Tokat

OSGB nedir?

6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği kanunda belirtilen özellikteki tehlike sınıflarında (az tehlikeli,tehlikeli,çok tehlikeli) yer alan  iş yerlerine; iş yeri hekimi,iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli sağlayan özel iştirak kuruluşlarıdır.

Neden Sağlık ve Güvenlik ile İlgili Konulara Devlet Müdahale Etmektedir?

Yaşam hakkı her şeyin üzerindedir. Bu bağlamda bize emanet edilen çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumak, hem vicdani, hem de yasal bir sorumluluktur. Buradan hareketle, herkesin kendisini veya başkalarını tehlikeye sokmaması gerektiğini belirten kurallar vardır. Yasaların işlevi de çalışanları, iş yerlerinin içerdiği tehlikelere karşı korumaktır. Çalışma hayatı ile ilgili başta anayasa olmak üzere birçok mevzuat bulunmaktadır. Çalışma hayatını doğrudan ele alan düzenlemeler 4857 Sayılı “İş Kanunu” ile “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” dur.

Tehlike ve İşyeri Tehlike Sınıfı Nedir? Nasıl Belirlenir?

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir.Tehlike sınıfı, iş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubudur. “İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike Sınıfları Tebliği’nde” işyeri NACE kodlarına göre sınıflandırılmıştır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşverenlere Ne Gibi Yükümlülükler Getirmektedir?

Bu kanunu işverenler için pek çok yükümlülük getirmiştir. Bunları aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz.Mesleki riskleri önlenmesi.Çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi.Çalışanların sağlık gözetiminin periyodik olarak yapılması.Tüm sağlık ve güvenlik şartlarının sağlanmasıİşe uygun personel çalıştırılmasıİş sağlığı ve güvenliği organizasyonunu yapmakRisk değerlendirmesinin yapılmasıAcil durum planlarının hazırlanması Gerekli araç ve gereçleri sağlamak